Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych BUD-REM z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
przy ulicy Kasprzaka 15 powstało w roku 2000. Firma kontynuuje roboty na bazie zlikwidowanego Przedsiębiorstwa Budownictwa Specjalistycznego Budostal S.A..
Zatrudniamy wyspecjalizowanych pracowników produkcyjnych posiadających niezbędne uprawnienia budowlane do wykonywania robót, zdobyte przez wiele lat praktyki w kraju
i za granicą. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na szybkie i fachowe realizowanie zleceń. Podczas realizacji prac wykorzystujemy najnowsze rozwiązania techniczne. Posiadamy praktykę
w wykonywaniu prac w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym.